האם יש הנחיות מיוחדות לגרירת קרוואן?

עם השכרת הקרוואן השוכא יעבור הדרכה עיונית ומעשית במקום, קיימות הנחיות ברורות לגרירת קראוון להלן כמה מהן:
1. חל איסור מוחלט לגרור את הקראוון כאשר יש נוסעים בתוכו.
2. מהירות הנסיעה עם הנגרר תהיה 10 קמ"ש פחות מהמהירות המותרת.
3. אין לנסוע לאחור ללא עזרה של מכוון אחורי.
4. בזמן הנסיעה עצמה, יש להתחשב בגודל הקרוואן וברוחבו.

שאר הוראות הגרירה בלשונית הוראות גרירה ותדרוך במקום.