פלטות הרחבה לרגליי הקרוואן

פלטות הרחבה לרגלי הקרוואן, מיועד לכל סוגי רגלי הקרוואן,
מגדיל את שטח המגע בין הרגל והקרקע ומונע שקיעה של רגליות התמיכה

 

טופס הזמנה